Winkel Heijsteeg Advocaten geeft advies en verleent bijstand aan ondernemingen op het gebied van contracten, incasso’s aansprakelijkheidskwesties, arbeidsrecht, huurrecht en faillissementskwesties

Bij Winkel Heijsteeg Advocaten kunt u terecht voor:

 • zakelijke geschillen en wanprestatie
 • contractenrecht
 • algemene voorwaarden
 • ondernemingsrecht
 • distributie en transport
 • aansprakelijkheidskwesties
 • surséance / faillissement
 • huur bedrijfsruimte
 • arbeidsrechtelijke kwesties
 • verhaal loonschade
 • incasso vorderingen
 • agentuurovereenkomsten
 • opstellen en advisering franchising