Winkel Heijsteeg Advocaten adviseert en procedeert over:  

 • ontbindingsprocedures kantonrechter
 • ontslagprocedures bij UWV WERKbedrijf
 • ontslag op staande voet
 • opstellen en advisering arbeidsovereenkomsten
 • advisering bij ziekte
 • loonvordering
 • concurrentiebeding
 • schorsing en non-actief
 • loonsancties bij ziekte
 • reorganisatie
 • CAO
 • Sociaal verzekeringsrechtelijke kwesties